تعمیرات کیوسک پرینتر

کیوسک پرینتر حرارتی معمولا پس از مدتی که از زمان استفاده آن گذشت نیاز به تعمیر و سرویس پیدا می کند ، تعمیر کیوسک پرینتر حرارتی ممکن است در شرایط متفاوتی صورت پذیرد در یکی از این موارد ممکن است که این کیوسک پرینتر در بخش مکانیکی و یا بخش الکترونیکی خودش دچار ایراد گردد .

تعمیر چاپگر پرینتر کیوسک

زمانی که شما به تعمیر فیش پرینتر نیاز پیدا می کنید مسلما دستگاه شما با ایرادی مواجه گردیده است این خرابی ها می تواند به دلایل متعددی بروز نمایند اما فارق از اینکه به چه دلیل دستگاه با ایراد مواجه گردیده است ما می توانیم خرابی ها در فیش پرینتر به سه دسته اصلی تقسیم بندی نماییم

  1. خرابی هد فیش پرینتر
  2. خرابی برد الکترونیکی یا همان مین برد فیش پرینتر
  3. خرابی کاتر فیش پرینتر

عمده خرابی های دستگاه فیش پرینتر را می توان در این موارد جستجو نمود .

خدمات تعمیر چاپگر کیوسک پرینتر

تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-T080II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-T681
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-L216II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BS-UL088II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BS-ULA4

تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-UC056III
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-L216
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-T080
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-T080R