Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Deprecated: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/merge-minify-refresh/merge-minify-refresh.php on line 129

Deprecated: Implicit conversion from float 9.999999 to int loses precision in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 76

Deprecated: Implicit conversion from float 9.999999 to int loses precision in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 78
تعمیر لیبل پرینتر ، تعمیر لیبل زن و لیبل پرینتر صنعتی 🦉 - زدپیکسل

تعمیرات لیبل پرینتر

زمانی که شما به تعمیر لیبل پرینتر یا همان دستگاه لیبل زن  نیاز پیدا می کنید مسلما دستگاه شما با ایرادی مواجه گردیده است این خرابی ها می تواند به دلایل متعددی بروز نمایند اما فارق از اینکه به چه دلیل دستگاه با ایراد مواجه گردیده است ما می توانیم خرابی ها در لیبل پرینتر به سه دسته اصلی تقسیم بندی نماییم

  1. خرابی هد لیبل پرینتر
  2. خرابی برد الکترونیکی یا همان مین برد لیبل پرینتر
  3. خرابی غلطک فید لیبل پرینتر

عمده خرابی های دستگاه لیبل زن را می توان در این موارد جستجو نمود .

تعمیر هد لیبل پرینتر و لیبل زن

هد لیبل پرینتر عمدتا یا به طور کامل می سوزد و یا اینکه قسمت هایی از هد لیبل پرینتر دیگر قادر گرفتن پرینت نخواهند بود هد های لیبل پرینتر در واقع از المنت های بسیار بسیار کوچکی تشکیل شده اند که با فرمان گرفتن از مین برد باتوجه به نوع چاپی که نیاز هست تا گرفته شود هر قسمت از هد گرم خواهد شد و پس از چند لحظه با برداشتن جریان الکترونیکی به دلیل عدم وجود حرارت دیگر چاپی صورت نخواهد گرفت .

تعمیر مین برد لیبل پرینتر و لیبل زن

تعمیر مین برد لیبل پرینتر یا لیبل زن به قسمت های متفاوتی تقسیم می گردد گاهی اوقات یک قسمت از مین برد لیبل زن به صورت کامل می سوزد که در این صورت اگر امکان تعویض وجود داشته باشد می توان با عیب یابی و تعویض قطعات ، مشکل را مرتفع نمود یکی دیگر از مشکلات رایج در مین برد زمانی رخ می دهد که به دلیل عدم استفاده صحیح از پرینتر سوکت های ورودی و خروجی مانند سوکت برق ورودی و یا سوکت پورت های ورودی اطلاعات با آسیب مواجه می گردند در مواقعی که آسیب فقط متوجه سوکت باشد می توان با تعویض سوکت خراب را مرتفع نمود ولی در مواقعی که به مین برد لیبل پرینتر یا لیبل زن آسیب وارد شود دیگر به راحتی گذشته نمی توان مین برد لیبل پرینتر را تعمیر نمود .

تعمیر غلطک فید لیبل پرینتر

اصولا غلطک های لیبل پرینتر خیلی دیر دچار فرسودگی خواهند شد ولی ممکن است بر اثر استفاده نا صحیح پوشش رو غلطک از بین برود و همچنین چرخدنده های حرکت دهنده ممکن دچار شکستگی شود و یا فرسوده شوند ولی موتور محرک غلطک فید از جمله قطعاتی است که دچار خرابی و فرسودگی شوند .

تعمیر لیبل پرینتر صنعتی ( لیبل زن صنعتی )

لیبل پرینتر های صنعتی اصولا طوری طراحی شده اند که بتوانند حجم بالایی از لیبل را بتوانند چاپ نمایند ولیکن با توجه به این موضوع گاهی پیش می آید که مین برد لیبل زن های صنعتی دچار مشکل می شوند و یا اینکه هد لیبل پرینتر های صنعتی دچار سوختگی می شوند یکی دیگر از ایرادات رایج سوختن سنسور شناسایی گپ بین لیبل می باشد .

خدمات تعمیر لیبل پرینتر و تعمیر لیبل زن

تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن بیکسلون BIXOLON
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن سامسونگ SAMSUNG
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن نیکیتا NIKITA
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن کرونیکس CORONIX
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن استار STAR
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن آواسیس AVASYS
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن اپسون EPSON
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن اچ پی آر تی HPRT
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن اکسیم AXIOHM
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ، لیبل زن دلتا DELTA

تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن بی یانگ BEIYANG
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن دایمو DYMO
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن گودکس GODEX
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن زبرا ZEBRA
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن سوو SEWOO
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن بیرچ BIRCH
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن پروتک PROTECH
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن برادر brother
تعمیر و سرویس لیبل پرینتر ،لیبل زن پوز تک (پوزتک) Postek