Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Deprecated: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/merge-minify-refresh/merge-minify-refresh.php on line 129

Deprecated: Implicit conversion from float 9.999999 to int loses precision in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 76

Deprecated: Implicit conversion from float 9.999999 to int loses precision in /home/rerbaan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 78
تعمیر فیش پرینتر،تعمیر انواع پرینترحرارتی bixolon 🦉
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/rerbaan/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 185

تعمیر فیش پرینتر

زمانی که شما به تعمیر فیش پرینتر نیاز پیدا می کنید مسلما دستگاه شما با ایرادی مواجه گردیده است این خرابی ها می تواند به دلایل متعددی بروز نمایند اما فارق از اینکه به چه دلیل دستگاه با ایراد مواجه گردیده است ما می توانیم خرابی ها در فیش پرینتر به سه دسته اصلی تقسیم بندی نماییم

  1. خرابی هد فیش پرینتر
  2. خرابی برد الکترونیکی یا همان مین برد فیش پرینتر
  3. خرابی کاتر فیش پرینتر

عمده خرابی های دستگاه فیش پرینتر را می توان در این موارد جستجو نمود .

تعمیر هد فیش پرینتر

هد فیش پرینتر عمدتا یا به طور کامل می سوزد و یا اینکه قسمت هایی از هد فیش پرینتر دیگر قادر گرفتن پرینت نخواهند بود هد های فیش پرینتر در واقع از المنت های بسیار بسیار کوچکی تشکیل شده اند که با فرمان گرفتن از مین برد باتوجه به نوع چاپی که نیاز هست تا گرفته شود هر قسمت از هد گرم خواهد شد و پس از چند لحظه با برداشتن جریان الکترونیکی به دلیل عدم وجود حرارت دیگر چاپی صورت نخواهد گرفت .

تعمیرات مین برد پرینتر حرارتی

تعمیر مین برد فیش پرینتر به قسمت های متفاوتی تقسیم می گردد گاهی اوقات یک قسمت از مین برد به صورت کامل می سوزد که در این صورت اگر امکان تعویض وجود داشته باشد می توان با عیب یابی و تعویض قطعات ، مشکل را مرتفع نمود یکی دیگر از مشکلات رایج در مین برد زمانی رخ می دهد که به دلیل عدم استفاده صحیح از پرینتر سوکت های ورودی و خروجی مانند سوکت برق ورودی و یا سوکت پورت های ورودی اطلاعات با آسیب مواجه می گردند در مواقعی که آسیب فقط متوجه سوکت باشد می توان با تعویض سوکت خراب را مرتفع نمود ولی در مواقعی که به مین برد فیش پرینتر آسیب وارد شود دیگر به راحتی گذشته نمی توان مین برد فیش پرینتر را تعمیر نمود .

تعمیر کاتر فیش پرینتر

در واقع کاتر فیش پرینتر زمانی که نیاز به تعمیر پیدا می کند بایستی از دو جنبه مکانیکی و الکترونیکی مورد بررسی قرار بگیرد کاتر فیش پرینتر در صورت استفاده و به دلیل مستهلک شدن می تواند کند گردد در صورتی که با این کند شدن کاتر دیگر قادر نخواهد بود تا کاغذ را برش دهد ولی گاهی هم پیش می اید که به دلیل از کار افتادن موتور محرک کاتر دیگر این قطعه نمی تواند کاغذ فیش پرینتر را برش دهد .

خدمات تعمیر فیش پرینتر

تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر بیکسلون BIXOLON
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر سامسونگ SAMSUNG
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر نیکیتا NIKITA
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر کرونیکس CORONIX
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر استار STAR
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر آواسیس AVASYS
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر اپسون EPSON
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر اچ پی آر تی HPRT
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر الیوتی OLIVETTI
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر اکسیم AXIOHM
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر بی یانگ BEIYANG
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر دایمو DYMO
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر گودکس GODEX
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر زبراZEBRA
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر سووSEWOO
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر بیرچBIRCH
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر پروتکPROTECH
تعمیر و سرویس پرینتر های حرارتی ،فیش پرینتر برادر brother