آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر

آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر تامین برق مورد نیاز لیبل زن و فیش زن را بر عهده دارد و جهت انجام این کار منبع تغذیه لیبل پرینتر بایستی که ولتاژ برق را از 220V به ولتاژ های پایین تر تغییر دهد تا قابل استفاده در دستگاه های پرینتر باشد .

آداپتور فیش پرینتر حرارتی سه پین

آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی

آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی عمدتا سوکت اتصالشان به پرینتر به دو شکل سه پین و تکی می باشد وظیفه اصلی آداپتور فیش پرینتر و یا لیبل پرینتر تامین برق مورد نیاز پرینتر می باشد و برای تامین برق ابتدا آداپتور جریان 220 ولت به ولتاژ های پایین تر تبدیل می کند تا به اینگونه جریان برق قابل استفاده برای فیش پرینتر باشد .

آداپتور لیبل پرینتر و لیبل زن

فروش آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر سه پین

آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر بیکسلون BIXOLON


آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر سامسونگ SAMSUNG


آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر نیکیتا NIKITA


آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر کرونیکس CORONIX
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر استار STAR
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر آواسیس AVASYS
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر اپسون EPSON
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر اچ پی آر تی HPRT
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر اکسیم AXIOHM

آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر بی یانگ BEIYANG
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر دایمو DYMO
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر گودکس GODEX
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر زبرا ZEBRA
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر سوو SEWOO
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر بیرچ BIRCH
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر پروتک PROTECH
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر برادر brother
آداپتور برق فیش پرینتر حرارتی و لیبل پرینتر پوز تک Postek